เข้าร่วมกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2566 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น