เข้าร่วมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ โรงแรมคาบาน่ารีสอร์ท จันทบุรี
16-18 มีนาคม 2566

ความคิดเห็น