ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินวัดหนองเสม็ด อ.นางรอง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565แลพิธีสมโภชกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์           ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

 

 

ความคิดเห็น