วิทยากรแนะนำและสาธิต ระบบแนะนำอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ของจอห์น ฮอล์แลนด์ ให้กับครูแนะแนวในจังหวัดชัยภูมิ แบบออนไลน์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2566

ความคิดเห็น