กิจกรรม โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ อาคารพลศึกษา และ BRU DOME มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น