เป็นวิทยากร อบรม Excel 16​ธ.ค.65​ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์​ได้จัดโครงการเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่​2​

ความคิดเห็น