เป็นวิทยากรในหัวข้อพลังงานทดแทน ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ บ้านดอนตูม อ.แก่งเลิงจาน จ.มหาสารคาม 26 กุมภาพันธ์ 2566

ความคิดเห็น