สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดกิจกรรม happy new year 2023 ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาฯ เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างความรัก ความผูกพันอันดี ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาทุกชั้นปี โดยกิจกรรมเป็นการจับฉลากแลกของขวัญ กันระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา และคณาจารย์ในสาขาวิชาฯ ยังได้มีของขวัญรางวัลพิเศษสำหรับผู้โชคดี

ความคิดเห็น