งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าชมการแสดงดนตรีไทย ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง 26 ธันวาคม 2565

ความคิดเห็น