เพื่อให้ทราบกระบวนการที่ถูกต้อง ก่อนนำไปเผยแพร่สู่ชุมชน จึงดำเนินการขอใบอนุญาตด้วยตนเอง ก่อนนำชาวบ้านแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าจากกัญชา

ความคิดเห็น