ร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและงานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 (Open House 2023) ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายวิชาการและบริหารร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2565 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง

ความคิดเห็น