คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มาเยี่ยมครอบครัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น