ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2  ธันวาคม 2565

 

ความคิดเห็น