ร่วมกิจกรรม การนำเสนอProposal ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566

24 มีนาคม 2566 ร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจเด็กๆ นักศึกษาทีม … มูลมัง … ในการนำเสนอโครงการย่อย(Proposal) ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ชื่นชมๆ และปรมมือรัวๆค่ะ เด็กๆเก่งมากค่ะ 💕ขอบคุณ …ธนาคารออมสินที่ให้โอกาสนักศึกษาได้ร่วมคิดและบูรณาการองค์ความรู้ลงไปพัฒนาชุมชนค่ะ ❣️ขอบพระคุณ… คณะกรรมการทุกท่านที่กรุณาให้คำแนะนำแก่นักศึกษา 💞ขอบพระคุณ… คุณลุงสมพร ประธานที่ปรึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มของฝากบ้านยางน้ำใส และสมาชิกกลุ่มมากมายค่ะที่เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ลงไปพัฒนา #ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น2566 #ทีมมูลมัง

ความคิดเห็น