ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายระบบค้นหาอาชีพที่เหมาะสม ในวันที่ 8 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น