ร่วมเป็นวิทยากรอบรมค่ายดาราศาสตร์ “ยามเย็นชมนก พระอาทิตย์ตกชมจันทร์” โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย

ความคิดเห็น