ร่วมพิธีเปิดงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6” The 6th Buriram Rajabhat International Conference and Cultural Festival 2023 (BRICC Festival 2023) “ภูมิพลังแห่งแผ่นดิน ด้วยศาสตร์และศิลป์ของพระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The King’s Strength of the Land with Science and Art for Sustainable Development) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เวทีกลางแจ้งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น