ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 14-16 กุมภาพันธ์ 2566..และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 มีการจัดแข่งขันทักษะการแก้ไขปัญหาและการพยาบาลในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ณห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

การจัดแข่งขันทักษะการแก้ไขปัญหาและการพยาบาลในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง
jpg การจัดแข่งขันทักษะการแก้ไขปัญหาและการพยาบาลในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง

ขนาดไฟล์ 111 KB | จำนวนดาวน์โหลด 40 ครั้ง

jpg การจัดแข่งขันทักษะการแก้ไขปัญหาและการพยาบาลในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง

ขนาดไฟล์ 276 KB | จำนวนดาวน์โหลด 45 ครั้ง

ความคิดเห็น