6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดกิจกรรม สื่อ…สานสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา และเพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 6” ….. ประทับใจกับกิจกรรมในวันนั้น มากมาย …ได้รับความอนุเคราะห์จากสื่อมวลชน ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานเจ้าหน้าที่มาร่วมงานกันแน่นห้องประชุม … ทุกท่านได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน … ขอบคุณทุกท่านมากมายค่ะ …ขอบคุณเด็กๆการสื่อสารมวลชน … ขอบคุณทีม PRBRU ที่ร่วมด้วยช่วยกันกระทั่งภารกิจสำเร็จ

ความคิดเห็น