วันที่ 27-28 มค 66 นำนักศึกษาดูงาน รายวิชานวัตกรรมวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา ณ ศูนย์วิจัยดินและน้ำ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่น จ.สระบุรี และ บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จ.ปราจีนบุรี

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6377952572264512&set=pcb.6377952942264475

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6378484718877964&set=pcb.6378486035544499

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6379384955454607&set=pcb.6379385642121205

ความคิดเห็น