วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2565

อาจารย์ ZHAO XIAO WEN อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ โครงการ เสริมความเป็นครูเชิงปฏิบัติการ ศิลปวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีนชั้นปีที่ 2) (2022学年第7届汉语教育专业 2年级学生中国语言文化发展营) ณ หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ความคิดเห็น