วันที่ 17-18 มค 66 นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ กทม และ สมุทรปราการ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6359612070765229&set=pcb.6359612357431867

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6359599927433110&set=pcb.6359600130766423

ความคิดเห็น