บรรยากาศงานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566

ในวันที่ 29 มกราคม 2566

ณ อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

ความคิดเห็น