เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น