เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ได้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า (ชั้น 15) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น