วันที่ 20-21 มกราคม 2566 พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการสัมมนานอกสถานที่ ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาดูงานระบบการจัดการเรียนการสอน การจัดค่ายคณิตศาสตร์และเยี่ยมชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา และวัดเขาชีจรรย์

ความคิดเห็น