เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ลงปฏิบัติการในพื้นที่บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์สู่การเป็นนักนวัตกรสังคมเป็นเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ชุมชนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ซึ่งเป้นครั้งแรกของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ในการลงพื้นที่ นักศึกษาตื่นเต้นกับสิ่งต่าง ๆ ที่แปลกใหม่ รอบตัว สิ่งดีๆ และฝึกใช้เครื่องมือวิศวกรสังคม แม้จะเกิดปัญหาและอุปสรรคในการใช้เครื่องมือ การลงพื้นที่ แต่นักศึกษาก็เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ถึงจะเป็นมือใหม่หัดลงพื้นที่ แต่ก็สามารถทำได้ดีมาก อาจารย์ชื่นชม และขอบคุณพื้นที่ที่ให้การต้อนรับด้วยความรักและความอบอุ่น เหมือนกลับบ้าน…ความสุขที่อยู่รอบๆตัว…วิศวกรสังคม!! มากกว่าคำว่าการฝึกปฏิบัติงานคือมิตรภาพที่ดี!!

 

ความคิดเห็น