✨งานวันเด็ก ประจำปี 2566✨
14 มกราคม 2566  🤔
📍BRU โดม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
✅นำโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดพิธีงานวันเด็กประจำปี 2566
✅โดยคำขวัญของวันเด็กปีนี้ ได้แก่รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความมดี
ภายในงานมีกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ มากมาย
✅กิจกรรมซึ่งสร้างสีสันให้กับงานในวันนี้ได้แก่ กิจกรมมซุ้มโรงทาน
นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งมีโรงทานทั้งสิ้น 32 บูธ และมีจุดให้บริการน้ำดื่ม โดยได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ ✌🏻🤔

ความคิดเห็น