ร่วมงาน “ ชม ชิม ช๊อป ตลาดเกษตรสร้างสุข” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาหารปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ความคิดเห็น