สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมอวยพรปีใหม่และขอพรท่าน รองศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 10 มกราคม 2566 โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความคิดเห็น