ไฟล์แนบ

อบรมเชิงปฏิบัติ การวิศวกรสังคมร่วมระหว่างนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 15 ตึก 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 8 ม.ค.2566
jpg อบรมเชิงปฏิบัติ การวิศวกรสังคมร่วมระหว่างนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 15 ตึก 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 8 ม.ค.2566

ขนาดไฟล์ 133 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

jpg อบรมเชิงปฏิบัติ การวิศวกรสังคมร่วมระหว่างนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 15 ตึก 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 8 ม.ค.2566

ขนาดไฟล์ 352 KB | จำนวนดาวน์โหลด 17 ครั้ง

jpg อบรมเชิงปฏิบัติ การวิศวกรสังคมร่วมระหว่างนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ ห้องประชุมชั้น 15 ตึก 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 8 ม.ค.2566

ขนาดไฟล์ 116 KB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง

ความคิดเห็น