วันที่ 7 มกราคม 2566 เข้าร่วมกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2566 คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมพนมพิมาน ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแลกของขวัญ การมอบรางวัลพิเศษจากผู้บริหารและร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน

ความคิดเห็น