วันที่ 7 มกราคม 2566 ตรวจเยี่ยมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 จัดค่ายให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรมย์

ความคิดเห็น