วันที่ 6 มกราคม 2566 นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทำกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดบ้านโสน ตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น