ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 52 รูป ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เวลา 07.30 น. บริเวณหน้าที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565

ความคิดเห็น