เข้าร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์

ความคิดเห็น