ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น