ร่วมชมการแสดงดนตรีโครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคีตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565

ความคิดเห็น