เข้าร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพ.ศ. 2566 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์

 

ความคิดเห็น