งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 45 “สังคัตศิลป์สุนทรีย์ เทิดพระบารมีจอมราชัน” วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมวิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น