ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร
และพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววัน
💛ทรงพระเจริญ💛
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าในนาม ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น