วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 จัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ รู้จักประเทศจีน 走进中国 และ เทคนิคการเรียนภาษาจีน 如何学会中文 โดยวิทยากร ดร.นวพร เจริญสัตยธรรม และ อาจารย์ทมนี ศรีชนะ มหาวิทยาลัยครูQujing การบรรยายนี้อยู่ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ โครงการเพิ่มสมรรถนะทางภาษาจีน สำหรับ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา

ความคิดเห็น