ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 สวมชุดผ้าไทยสีเหลืองร่วมกิจกรรมดนตรีในสวน H.M. Song ณ ลานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเซาะกราว

ความคิดเห็น