“ดนตรีในสวน H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 16.45 น. เป็นต้นไป
ณ เวทีวัฒนธรรมตลาดคนเดินถนนเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์องบุรีรัมย์

ความคิดเห็น