เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ความคิดเห็น