วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07:30 ร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์กับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น