วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เป็นวิทยากรโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ความคิดเห็น