วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 มีการจัดอบรมทำแผนฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังไปส่งที่ปรึกษาอธิการบดี ที่มหาสารคาม และเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดดาวเดือน ทุกภารกิจเสร็จสิ้นด้วยดี…ขอบคุณคุณรูปภาพจากทุกท่านที่ส่งให้

 

ความคิดเห็น