เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อให้การดำเนินการบริหารงานขับเคลื่อนการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคาร 15

 

ไฟล์แนบ

jpg 315704895_4992035377564407_5214624105340063214_n

ขนาดไฟล์ 93 KB | จำนวนดาวน์โหลด 38 ครั้ง

ความคิดเห็น