วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มีหลากหลายกิจกรรมที่ได้พัฒนาตนเอง และส่งเสริมความภาคภูมิใจในวิชาชีพในพิธีรับหมวก…กิจกรรมดี ๆ…ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับตนเอง…มีความสุขกับสิ่งที่ทำ

ความคิดเห็น